Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Crynodebau Newyddion (RSS)

Beth yw Crynodebau Newyddion?

Mae Crynodebau Newyddion (RSS) yn caniatáu i chi weld pryd fydd gwefannau wedi cael eu diweddaru. Gallwch weld yr erthyglau diweddaraf wrth iddynt ddod yn fyw, heb orfod mynd i www.caerdydd.gov.uk yn uniongyrchol.

Sut ydw i'n dechrau cael y crynodebau?

Bydd angen darllenydd newyddion er mwyn defnyddio crynodebau RSS. Darn o feddalwedd yw hwn sy'n archwilio gwefannau ac yn caniatáu i chi ddarllen unrhyw erthyglau sydd wedi'u hychwanegu. Ceir amrywiaeth o'r rhain, mae rhai ar-lein ac mae rhai'n rhaglenni y gallwch eu llwytho i lawr i'ch cyfrifiadur.

Mae darllenwyr newyddion (ar borwyr) yn caniatáu i chi weld eich tanysgrifiadau ar gyfer crynodebau RSS o unrhyw gyfrifiadur sydd â rhyngrwyd, a gellir llwytho rhaglenni a fydd yn eu storio ar eich cyfrifiadur. Mae nifer o opsiynau am ddim ar gael gan gynnwys:

Meddalwedd Darllen Newyddion

Windows

Newz Crawler
FeedDemon
Awasu
Mac OS X
Newsfire
NetNewsWire

Gwefannau

Bloglines
FeedZilla
NewsGator
Microsoft Live
My Yahoo!

Browser

Mozilla Firefox
GOOGLE

Unwaith y byddwch wedi dewis darllenydd newyddion, yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw penderfynu pa fath o gynnwys yr hoffech iddo'i dderbyn.

Pryd bynnag y bydd Crynodeb RSS ar gael fe welwch fotwm oren ar yr ochr

Cliciwch ar y botwm RSS a gallwch danysgrifio i'r crynodeb mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys drwy lusgo URL y crynodeb i'ch darllenydd newyddion neu drwy dorri a gludo'r un URL i grynodeb newyddion yn eich darllenydd newyddion. Mae'r rhan fwyaf o safleoedd sy'n cynnig darparu crynodebau yn y modd hwn yn defnyddio botwm oren tebyg, ond efallai y bydd rhai â dolen gwefan arferol yn unig.

Mae rhai porwyr, gan gynnwys Firefox, Opera a Safari, yn chwilio am grynodebau i chi yn awtomatig pan fyddwch ymweld â gwefan, ac yn dangos eicon pan fyddant wedi dod o hyd i un. Mae tanysgrifio i gael crynodebau yn llawer haws o ganlyniad. Am ragor o fanylion am y rhain, edrychwch ar eu gwefannau

Chwilio...