Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Byw yng Nghaerdydd

Gyda chyfleusterau ac atyniadau cystal ag unrhyw brifddinas yn Ewrop, mae Caerdydd yn ddinas sy'n ffynnu ac yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Ardal gymharol fechan yw canol dinas Caerdydd, ond fod honno'n cynnwys amgueddfeydd, theatr a chastell hyd yn oed, ynghyd â nifer o siopau enwog a dwsinau o siopau bychain diddorol a llai.  Yn eu canol, yng nghalon y ddinas, mae Stadiwm y Mileniwm yn ei holl fawredd.  
 
Dafliad carreg i ffwrdd mae Bae Caerdydd, y datblygiad mwyaf ar lannau dŵr yn Ewrop. Mae’r Bae yn gartref i Ganolfan Mileniwm Cymru, sy'n lleoliad celfyddydol rhyngwladol nodedig, ynghyd ag i ardal o gaffis a bwytai.
 
Mae gan Gaerdydd fwy o fannau gwyrdd trefol nag unrhyw ddinas arall ym Mhrydain, ac mae'n ddinas sy’n agos hefyd at brydferthwch Bannau Brycheiniog a rhai o arfordiroedd gorau'r wlad.  
 
Mae gan y rhan fwyaf o ardaloedd Caerdydd gysylltiadau trafnidiaeth da, ynghyd â stoc dai amrywiol, gyda rhywbeth at ddant pawb, o fflatiau ar lannau’r dŵr i blastai trefol Groegaidd a bythynnod.   
 
Mae Caerdydd yn prysur ddod yn un o leoliadau siopa pennaf y DU ar ôl agor Dewi Sant 2, canolfan siopa newydd urddasol sy'n gartref i rai o'r brandiau mwyaf adnabyddus ledled y byd.
 
Yn agos at goridor yr M4, a heb anghofio’r cysylltiadau rheilffordd da a’r maes awyr rhyngwladol, mae Caerdydd yn lle delfrydol i gynnal ymweliadau busnes a hamdden.

Chwilio...