Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Defnyddio’r wefan hon

Dod o hyd i swydd

Mae amrywiaeth o declynnau chwilio am swyddi newydd ar gael. Mae'r rhain yn cynnwys y gallu i:

 • Weld rhestr o’r swyddi sydd ar gael gyda’r Cyngor ac mewn Ysgolion ar hyn o bryd 
 • Chwilio am swyddi yn ôl cyflog, math o swydd, math o gytundeb, oriau gwaith, gwasanaeth ac allweddair.

Hysbysiadau Swyddi

Derbyn hysbysiadau swyddi drwy e-bost. Gallwch newid eich dewisiadau unrhyw bryd drwy ddychwelyd i’r dudalen hon. Mae’n rhaid i chi fod wedi cofrestru a mewngofnodi er mwyn defnyddio’r nodwedd hon.

Cofrestru/Mewngofnodi

 Mae cofrestru am ddim ac yn eich galluogi chi i:

 • Ymgeisio am swyddi ar-lein
 • Arbed ceisiadau swyddi hanner ffordd drwyddynt a mynd yn ôl atynt yn ddiweddarach
 • Derbyn nodiadau atgoffa ar gyfer ceisiadau swyddi yr ydych wedi hanner eu llenwi cyn y dyddiad cau.
 • Derbyn hysbysiadau am swyddi drwy e-bost

Wrth gofrestru, byddwch yn derbyn e-bost actifadu awtomataidd. Dilynwch y ddolen yn yr e-bost hwn i actifadu eich cyfrif.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd rhannau perthnasol o’r ffurflen gais wedi eu llenwi’n barod i chi.

Maint y Testun

I gael gwybodaeth am sut i addasu maint y testun ar y safle, ewch i'n Tudalen Hygyrchedd.

Defnyddwyr Hotmail a Yahoo

Noder, os ydych yn defnyddio cyfrif Hotmail neu Yahoo i gofrestru, efallai y bydd yr e-bost actifadu wedi cael ei symud i’ch ffolder spam neu sothach yn awtomatig.

Anghofio cyfrinair

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, teipiwch eich cyfeiriad e-bost ar y sgrin mewngofnodi a chlicio ar y ddolen “cliciwch yma i gael nodyn atgoffa”.

Fy nghyfrif

Defnyddiwch y nodwedd hon i reoli eich cyfrif.

Proffil

Golygu eich proffil personol.

Basged Swyddi

Chwilio am ac ymgeisio am swyddi yr ydych wedi eu rhoi yn eich basged. Gallwch ychwanegu swyddi i’ch basged swyddi drwy glicio ar y ddolen ar y tudalennau manylion swyddi.

Hanes Ceisiadau

Rheolwch geisiadau swyddi yr ydych wed eu harbed gan gynnwys:

 • Parhau â cheisiadau wedi hanner eu llenwi
 • Gweld ceisiadau yr ydych wedi eu cyflwyno
 • Gweld ceisiadau sydd yn yr archif

Sylwer:

 • Ni ellir golygu ceisiadau a gyflwynwyd, ond gallwch weld ac argraffu’r rhain
 • Cedwir ffurflenni cais ar y wefan hon am gyfnod o 6 mis yn unig
 • Ar ôl 6 mis byddant yn cael eu dileu o’r system yn awtomatig

RSS

Mae ein crynodebau swyddi RSS yn anfon y swyddi gwag diweddaraf yn syth i'ch cyfrifiadur. Mae RSS yn cyfeirio at y fformat a ddefnyddir ar gyfer y crynodeb.

I ddefnyddio’r crynodeb, bydd angen meddalwedd darllen newyddion arnoch. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n tudalen “Beth yw Crynodebau Newyddion (RSS)?”

Anfon at gyfaill

Gallwch anfon swyddi gwag at gyfaill drwy glicio ar y ddolen “anfon at gyfaill” ar y tudalennau manylion swyddi.

Preifatrwydd

Bydd y wybodaeth a ddarparwch ar ein gwefan swyddi yn cael ei defnyddio i’r pwrpas priodol yn unig. Darllenwch ein datganiad preifatrwydd am ragor o wybodaeth.

Diogelwch

Mae’r wefan hon yn breifat a diogel. Mae’n defnyddio technoleg safonol o’r enw SSL i ddiogelu eich gwybodaeth. Mae’r symbol clo a ymddengys mewn porwyr gwe yn dynodi gwefannau sy’n defnyddio SSL.

Byddwch yn ddiogel Ar-lein
 
Byddwch yn ddiogel ar-lein, sicrhewch fod eich porwr a'ch meddalwedd diogelwch â'r diweddariadau diogelwch diweddaraf. I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar fod yn ddiogel ewch i www.getsafeonline.org

Sut i gael y gorau o’n tudalennau swyddi

Mae'r tudalennau hyn yn defnyddio technoleg o'r enw JavaScript. Byddant yn gweithio heb JavaScript, ond yn gweithio orau pan fydd JavaScript wedi’i osod yn eich porwr gwe.

Chwilio...