Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Pob Swydd

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50003522
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi yn y Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau ar gyfer Swyddog Cynllunio Busnes a Sicrhau Ansawdd gyda’r Tîm Perfformiad a Chynllunio Gwasanaethau Cymdeithasol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ET50253602
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Dim ond cyflogeion Cyngor Caerdydd, gan gynnwys Caerdydd ar Waith a Gweithwyr Asiantaeth sy'n gwneud gwaith i'r Cyngor ar hyn o bryd, all wneud cais am y swydd hon.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50253939
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn cynnig addysg a gofal plant a ariennir i rieni cymwys sy’n gweithio y mae ganddynt blant 3-4 oed. Mae’r Cynnig wedi bod ar waith yng Nghaerdydd ers yr hydref diwethaf, ac mae dros ddwy fil o blant yn manteisio arno ar
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50077038
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Ystod eang o faterion contractiol a chaffael (gan gynnwys caffael cymhleth â gwerth uchel) a rhoi cyngor ar amrywiaeth o waith cyfreithiol annadleuol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50259741
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Bydd y swydd yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau i’r Llys a bydd yn cynnwys eiriolaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50240907
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae’r Tîm Anableddau Dysgu eisiau recriwtio unigolyn deinamig, llawn cymhelliant i’r swydd Cynllunydd Cymorth.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:15/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50261145
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Tîm Anableddau Dysgu yn ceisio recriwtio unigolyn deinamig a llawn cymhelliant i fod yn Gynllunydd Cymorth Trosglwyddiadau Rhanbarthol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:15/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50261144
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Tîm Anableddau Dysgu yn ceisio recriwtio unigolyn deinamig a llawn cymhelliant i fod yn Gynllunydd Cymorth Trosglwyddiadau.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:15/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50010082
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Byddwch yn cefnogi mesurau effeithlonrwydd ynni ar gyfer y stoc tai gan gynnwys mentrau technoleg adnewyddadwy ac ardal seiliedig ar gynlluniau ôl-ffitio. Byddwch hefyd yn cefnogi’r broses o ddarparu Tystysgrifau Perfformiad Ynni sy’n ofynnol ar gyf
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:18/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50013191
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i Gynorthwy-ydd Adnoddau weithio yn yr adran adnoddau a thechnegol – Cymorth Busnes yn Ffordd Lamby.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:18/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50250298
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae hon yn rôl cymorth a gorfodi rhent mewn adran tai cymdeithasol brysur
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50243658
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£28,785 - £32,878 + AMHP Payment of £1800 pro-rata if applicable
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i weithiwr cymdeithasol cymwys, profiadol ac ymroddedig yn Nhimau Iechyd Meddwl Cymunedol Pobl Hŷn Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50241476
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:JNC 15
Cyflog:£13.45 yr awr
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd eisiau recriwtio Gweithio Cymorth Ieuenctid (Datgysylltiedig ac Allgymorth) rhan amser ag ymrwymiad gwirioneddol i gefnogi pobl ifanc yn ardaloedd Sblot, Tremorfa ac Adamsdown o Gaerdydd.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50006285
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Gwasanaethau Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn cynnwys Safle Preswyl Sipsiwn Rover Way a Safle Preswyl Sipsiwn a Theithwyr Shirenewton, a’r nod yw darparu gwasanaeth llety o safon uchel sy’n addas ar gyfer anghenion y gymuned Sipsiwn a Theithwyr
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50259954
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd RhG2
Cyflog:£46,552 - £56,233
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddod yn Rheolwr Gweithredol (lleol) yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:18/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: RS50260219
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Rydyn ni’n chwilio am unigolyn proffesiynol a brwdfrydig i sicrhau bod technolegau strategol yn cael eu cyflawni a’u gweithredu’n effeithiol i gefnogi blaenoriaethau allweddol y Cyngor yn y maes Gwasanaethau 24/7.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:18/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50010308
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd A 1 – 6 Seicolegydd Addysg Soulbury (ynghyd â hyd at 3 pwynt SPA)
Cyflog:£37,175 - £46,607
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysgol Caerdydd yn chwilio am ddau seicolegydd addysgol ar gyfer swyddi parhaol. Mae croeso i Seicolegwyr Addysg Dan Hyfforddiant, a fydd yn cwblhau eu hyfforddiant proffesiynol erbyn Awst 2020, ymgeisio.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50250956
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau cyfathrebu gwych i ymuno â thîm y Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50003981
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876 + AMHP payment (pro rata)
Disgrifiad byr:Rydym yn recriwtio Gweithiwr Cymdeithasol cofrestredig i ymuno â Thîm Iechyd Meddwl Cymunedol Gorllewin Caerdydd yng Nghanolfan Pentywyn.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50253640
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i fwy nag un Uwch Weithiwr Cymdeithasol (Gradd 8) yn y Gwasanaeth Plant sy’n Derbyn Gofal yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...