Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Pob Swydd

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CH50209301
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngwasanaeth y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd. Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymdeithasol brwdfrydig a phrofiadol i ymuno â’r tîm amlddisgyblaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:04/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50023897
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle ar gael i Arweinydd Is-adran gyda’r tîm Dylunio, Contractau a Chyflawni.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50232698
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i Arweinydd Tîm gymryd yr awenau a rheoli’r Tîm Strwythurau a Thwnnel.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50254867
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi dod i law i ymuno â Rhianta Caerdydd 0-16 a ariennir gan Teuluoedd yn Gyntaf ac sy’n rhan o Cymorth Cynnar Cyngor Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50260352
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae’r swydd hon yn agored i weithwyr Cyngor Caerdydd yn unig, gan gynnwys gweithwyr Caerdydd ar Waith a gweithwyr asiantaeth sy’n gweithio i'r Cyngor ar hyn o bryd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50048113
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 2
Cyflog:£17,711 - £18,065 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae’r cyfle ar gael i weithio i Gyngor Caerdydd fel Cogydd Cynorthwyol mewn canolfan ddydd newydd ei hadnewyddu i bobl hŷn. Bydd y swydd wedi’I lleoli yng Nghanolfan Ddydd Grand Avenue yn Nhrelái, Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50162791
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae angen Cogydd Cynorthwyol yn Ysgol Gynradd Gabalfa, Colwill Road, Gabalfa, Caerdydd
CF14 2QQ.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:27/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ET50253327
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Bydd y rôl yn golygu cydlynu grŵp o wirfoddolwyr sy’n helpu gyda gwaith Cartref Cŵn Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50010103
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddgar sydd â hanes llwyddiannus o reoli projectau wedi eu cyllido’n allanol (Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, yn benodol) a bod yn rheolwr llinell ar dîm bychan.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50250584
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi ar gyfer Cydlynydd Trafnidiaeth (Swyddog Cydymffurfiaeth a Hyfforddiant) yng Ngwasanaethau Trafnidiaeth Canolog y Cyngor i reoli cydymffurfiaeth cerbydau mewn gwahanol wasanaethau a lleoliadau amrywiol ar draws y ddinas.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50077038
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Ystod eang o faterion contractiol a chaffael (gan gynnwys caffael cymhleth â gwerth uchel) a rhoi cyngor ar amrywiaeth o waith cyfreithiol annadleuol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50008728
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Bydd y dyletswyddau yn cynnwys rhoi cyngor ar gyfraith, polisi a llywodraethu addysg a swyddogaethau’r Cyngor fel yr awdurdod addysg lleol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50259741
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Bydd y swydd yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau i’r Llys a bydd yn cynnwys eiriolaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50240423
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Swydd cyfreithiwr dan hyfforddiant yw hon sy'n addas ar gyfer myfyriwr graddedig yn y gyfraith.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:04/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50247146
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Mae angen Cyfreithiwr profiadol a chymwys i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i gyflawni ystod eang o waith iechyd a gofal cymdeithasol oedolion. Bydd y gwaith yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau Llys a bydd hefyd yn cynnwys eiriolaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50240391
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£17,711 - £18,065
Disgrifiad byr:Menter gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg, â’r nod o wneud gwahaniaeth pendant i gyfleoedd bywyd plant dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghaerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50217324
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Tai a Chymunedau ar gyfer yr ymgeisydd iawn i weithio gyda Dechrau’n Deg a thimoedd Rhianta i gyflawni gwasanaethau Cymorth Cynnar yn y ddinas. Bydd yr ymgeisydd yn cyflawni dyletswyddau gweinyddol a chymorth busnes.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ET50260186
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Adran Ystadau Strategol yn chwilio am gynorthwy-ydd technegol i ymuno a thîm sy’n darparu gwasanaethau gwybodaeth am eiddo i’r Cyngor.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:09/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: RS50006991
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:05/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: RS50152820
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...