Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Pob Swydd

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: LS50166761
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:RhG2
Cyflog:£46,552 - £56,233
Disgrifiad byr:Archifau Morgannwg sy’n gyfrifol am gadw hanes ysgrifenedig rhanbarth fawr a phoblog o Dde Cymru.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:07/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50010879
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro rata
Disgrifiad byr:Rydym yn awyddus i benodi Cydlynydd Crechè rhan-amser ar gyfer crechè Severn Road, byddwch yn arwain tîm bach sy’n darparu gofal i blant dysgwyr Canolfan Addysg Oedolion Severn Road.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:25/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50222622
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Cyfarwyddwr
Cyflog:£127,357
Disgrifiad byr:Byddwch yn cyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau statudol y Cyfarwyddwr Addysg ac yn gwneud cyfraniad hanfodol at gyflawni uchelgeisiau’r Cyngor.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:07/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: RS50023694
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Gwahoddir ceisiadau am y swydd hon sy’n rhan o’r Is-adran Cyfrifeg yn y Gyfarwyddiaeth Adnoddau (Cyllid).
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50249407
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol profiadol yn uned Gwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd. Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â Chaerdydd, sy’n Awdurdod ar y daith weithredu sy'n defnyddio'r dull Arwyddion Diogelwch i ganolbwyn
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:11/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50003615
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae nifer o gyfleoedd wedi codi ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd. Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â Chaerdydd, sy’n Awdurdod ar y daith weithredu sy'n defnyddio'r dull Arwyddion Diogelwch i ganolbwyntio ar gef
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:01/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50246609
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol profiadol i ymuno â’n gwasanaethau plant, pobl ifanc ac oedolion ifanc ac anableddau. Mae’n wasanaeth sy’n tyfu. Bydd y swydd hon yn cael ei lleoli yn Iechyd ac Anabledd Plant (CHAD), Gwasanaethau Plant Caerd
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50003399
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol profiadol i ymuno â’n gwasanaethau plant, pobl ifanc ac oedolion ifanc ac anableddau. Mae’n wasanaeth sy’n tyfu. Bydd y swydd hon yn cael ei lleoli yn Iechyd ac Anabledd Plant (CHAD), Gwasanaethau Plant Caerd
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:01/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50232481
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi o fewn Cyngor Caerdydd yn y Gwasanaethau Plant ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol profiadol yn y Tîm Maethu.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50209258
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Mae cyfle prin wedi codi yn y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd Integredig. Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymdeithasol brwdfrydig a phrofiadol i arwain tîm amlddisgyblaethol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50253644
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm y Gwasanaeth i Mewn i Waith.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50004375
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Dydd Caerdydd am gyflogi Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd benywaidd i ymuno â’n tîm sefydledig. Byddwch yn cefnogi oedolion ag anabledd dysgu a gofynion cymorth cymhleth i gyrchu ystod eang o gyfleoedd dydd.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:02/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50246977
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:HS50246977
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Dydd Caerdydd eisiau recriwtio Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd i ymuno â’n tîm sefydledig.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:20/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50260518
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Dydd Caerdydd eisiau recriwtio Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd i ymuno â’n tîm sefydledig.


Ydych chi’n
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:20/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50241514
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:JNC 15
Cyflog:£13.45 yr awr
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd am recriwtio gweithiwr cymorth rhan amser sy’n ymrwymedig i gefnogi pobl ifanc yn ein Canolfannau Gweithgareddau Ieuecntid.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:20/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50241546
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Cydgyngor Trafod Telerau 6
Cyflog:£9.90 yr awr
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn chwilio am Weithiwr Cymorth Ieuenctid rhan amser ag ymrwymiad gwirioneddol i gefnogi pobl ifanc yng Nghanolfan Gweithgareddau Ieuenctid Llaneirwg.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:03/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50241558
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:JNC 6
Cyflog:£9.62 yr awr
Disgrifiad byr:Bydd deiliad y swydd yn sefydlu a chynnal perthnasau gwaith cynhyrchiol gyda phobl ifanc i hyrwyddo cynhwysiant i hybu cynhwysiant a chynnydd mewn cymunedau.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:27/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50023282
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol profiadol i ymuno â’n gwasanaethau plant, pobl ifanc ac oedolion ifanc ac anableddau. Mae’n wasanaeth sy’n tyfu. Bydd y swydd hon yn rhan o Iechyd ac Anabledd Plant (CHAD), Gwasanaethau Plant Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50218988
Adran:Housing & Communities
Cyflog:£18,065 - £19,171
Disgrifiad byr:Mae’r cynllun hwn ond ar agor i bobl nad ydynt mewn cyflogaeth barhaol ar hyn o bryd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ET50238157
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae interniaeth 12 mis ar gael gyda thîm Pensaernïaeth Dylunio a Datblygu Projectau.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:25/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...