Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50217324
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Tai a Chymunedau ar gyfer yr ymgeisydd iawn i weithio gyda Dechrau’n Deg a thimoedd Rhianta i gyflawni gwasanaethau Cymorth Cynnar yn y ddinas. Bydd yr ymgeisydd yn cyflawni dyletswyddau gweinyddol a chymorth busnes.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ET50260186
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Adran Ystadau Strategol yn chwilio am gynorthwy-ydd technegol i ymuno a thîm sy’n darparu gwasanaethau gwybodaeth am eiddo i’r Cyngor.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:09/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50231576
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaeth Tai a Chymunedau ar gyfer Swyddog Cwynion a Chyfathrebu.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:05/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50234082
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171
Disgrifiad byr:Nod Cyngor Caerdydd yw darparu Gwasanaeth Rheoli Eiddo Gwag o’r radd flaenaf. Mae yna swydd wag ar gyfer Swyddog Cymorth Busnes yn yr Uned Rheoli Eiddo Gwag.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50246461
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Fel Swyddog Cymorth Aelodau yn y Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau, byddwch yn ymwneud yn bennaf â rhoi cymorth gweinyddol i Aelodau Etholedig yn eu rolau fel arweinwyr cymunedol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:04/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50009889
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171
Disgrifiad byr:Bydd y Swyddog Cymorth Gweinyddol yn gyfrifol am wirio ceisiadau rheoli adeiladu, gan gynnwys y ffioedd a gyflwynir, delio ag aelodau o’r cyhoedd, cynnig cymorth arolygwyr adeiladu ynghyd â dyletswyddau gweinyddol eraill, gan ateb i’r Uwch Swyddog Gw
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50157900
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm fydd yn gyfrifol am adennill dyledion, yn cynnwys gordaliadau budd-dal tai, ôl-ddyledion tenantiaid blaenorol; gwaith trwsio â ffi a thaliadau gwasanaethau. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofia
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...