Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50003522
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi yn y Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau ar gyfer Swyddog Cynllunio Busnes a Sicrhau Ansawdd gyda’r Tîm Perfformiad a Chynllunio Gwasanaethau Cymdeithasol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50006285
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Gwasanaethau Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn cynnwys Safle Preswyl Sipsiwn Rover Way a Safle Preswyl Sipsiwn a Theithwyr Shirenewton, a’r nod yw darparu gwasanaeth llety o safon uchel sy’n addas ar gyfer anghenion y gymuned Sipsiwn a Theithwyr
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50250956
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau cyfathrebu gwych i ymuno â thîm y Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...