Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Trafnidiaeth
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: ST50023897
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle ar gael i Arweinydd Is-adran gyda’r tîm Dylunio, Contractau a Chyflawni.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50232698
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i Arweinydd Tîm gymryd yr awenau a rheoli’r Tîm Strwythurau a Thwnnel.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50250584
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi ar gyfer Cydlynydd Trafnidiaeth (Swyddog Cydymffurfiaeth a Hyfforddiant) yng Ngwasanaethau Trafnidiaeth Canolog y Cyngor i reoli cydymffurfiaeth cerbydau mewn gwahanol wasanaethau a lleoliadau amrywiol ar draws y ddinas.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50067841
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Byddwch yn cyflawni sawl rôl wahanol, gan gynnwys glanhau, clirio a chynnal a chadw dŵr wyneb ac asedau carthffosydd hylif aflan y mae’r awdurdod lleol yn gyfrifol amdanynt.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:05/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50252388
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae'r Cyngor yn chwilio am weithiwr proffesiynol medrus a llawn cymhelliant i chwarae rhan yn y gwaith o gyflwyno rhaglen uchelgeisiol Teithio Llesol y Cyngor.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:06/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50260284
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Fel yr Uwch Swyddog - swyddog Trafnidiaeth Gynaliadwy Canol y Ddinas, byddwch yn arwain ar raglenni, rheoli prosiectau a rhoi ar waith prosiectau gweddnewidiol pwysig, gan gefnogi amrywiaeth eang o brosiectau trafnidiaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:04/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...