Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Rheoli Adeiladu
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: ST50009889
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171
Disgrifiad byr:Bydd y Swyddog Cymorth Gweinyddol yn gyfrifol am wirio ceisiadau rheoli adeiladu, gan gynnwys y ffioedd a gyflwynir, delio ag aelodau o’r cyhoedd, cynnig cymorth arolygwyr adeiladu ynghyd â dyletswyddau gweinyddol eraill, gan ateb i’r Uwch Swyddog Gw
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...