Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Arall
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: ET50253327
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Bydd y rôl yn golygu cydlynu grŵp o wirfoddolwyr sy’n helpu gyda gwaith Cartref Cŵn Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50010103
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddgar sydd â hanes llwyddiannus o reoli projectau wedi eu cyllido’n allanol (Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, yn benodol) a bod yn rheolwr llinell ar dîm bychan.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50250584
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi ar gyfer Cydlynydd Trafnidiaeth (Swyddog Cydymffurfiaeth a Hyfforddiant) yng Ngwasanaethau Trafnidiaeth Canolog y Cyngor i reoli cydymffurfiaeth cerbydau mewn gwahanol wasanaethau a lleoliadau amrywiol ar draws y ddinas.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50149957
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am reolwr profiadol gyda’r egni a’r uchelgais i chwarae rhan allweddol yn cynnal trefniadau llywodraethiant y Cyngor a rheoli’r timoedd Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau i gefnogi’r Aelodau Etholedig.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:11/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50157900
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm fydd yn gyfrifol am adennill dyledion, yn cynnwys gordaliadau budd-dal tai, ôl-ddyledion tenantiaid blaenorol; gwaith trwsio â ffi a thaliadau gwasanaethau. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofia
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50023625
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae swydd wag wedi codi yn y Gwasanaeth Benthyg Offer ar y Cyd (JES), ar gyfer Technegydd Therapi Galwedigaethol – Gyrrwr/Gosodwr.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:06/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...