Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Addysg - Proffesiynol / Cymorth
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50254867
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi dod i law i ymuno â Rhianta Caerdydd 0-16 a ariennir gan Teuluoedd yn Gyntaf ac sy’n rhan o Cymorth Cynnar Cyngor Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50260352
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae’r swydd hon yn agored i weithwyr Cyngor Caerdydd yn unig, gan gynnwys gweithwyr Caerdydd ar Waith a gweithwyr asiantaeth sy’n gweithio i'r Cyngor ar hyn o bryd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50254868
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd Soulbury 3 - 8 gyda chyfle am hyd at 3 phwynt SAA
Cyflog:£40,146 - £49,175
Disgrifiad byr:Rydym am benodi seicolegydd addysg cymwysedig sydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal i reoli ac arwain gwasanaeth yn seiliedig yn y cartref i rieni plant/pobl ifanc 0-16 oed ledled Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50010644
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae’r swydd hon yn agored i weithwyr Cyngor Caerdydd yn unig, gan gynnwys gweithwyr Caerdydd ar Waith a gweithwyr asiantaeth sy’n gweithio i'r Cyngor ar hyn o bryd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:28/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...