Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Cyfreithiol
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: LS50077038
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Ystod eang o faterion contractiol a chaffael (gan gynnwys caffael cymhleth â gwerth uchel) a rhoi cyngor ar amrywiaeth o waith cyfreithiol annadleuol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50008728
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Bydd y dyletswyddau yn cynnwys rhoi cyngor ar gyfraith, polisi a llywodraethu addysg a swyddogaethau’r Cyngor fel yr awdurdod addysg lleol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50259741
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Bydd y swydd yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau i’r Llys a bydd yn cynnwys eiriolaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50240423
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Swydd cyfreithiwr dan hyfforddiant yw hon sy'n addas ar gyfer myfyriwr graddedig yn y gyfraith.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:04/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50247146
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Mae angen Cyfreithiwr profiadol a chymwys i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i gyflawni ystod eang o waith iechyd a gofal cymdeithasol oedolion. Bydd y gwaith yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau Llys a bydd hefyd yn cynnwys eiriolaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50149957
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am reolwr profiadol gyda’r egni a’r uchelgais i chwarae rhan allweddol yn cynnal trefniadau llywodraethiant y Cyngor a rheoli’r timoedd Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau i gefnogi’r Aelodau Etholedig.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:11/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50246461
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Fel Swyddog Cymorth Aelodau yn y Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau, byddwch yn ymwneud yn bennaf â rhoi cymorth gweinyddol i Aelodau Etholedig yn eu rolau fel arweinwyr cymunedol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:04/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...