Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Cyfreithiol
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: LS50077038
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Ystod eang o faterion contractiol a chaffael (gan gynnwys caffael cymhleth â gwerth uchel) a rhoi cyngor ar amrywiaeth o waith cyfreithiol annadleuol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50259741
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Bydd y swydd yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau i’r Llys a bydd yn cynnwys eiriolaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...