Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Tai
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50253939
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn cynnig addysg a gofal plant a ariennir i rieni cymwys sy’n gweithio y mae ganddynt blant 3-4 oed. Mae’r Cynnig wedi bod ar waith yng Nghaerdydd ers yr hydref diwethaf, ac mae dros ddwy fil o blant yn manteisio arno ar
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50250298
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae hon yn rôl cymorth a gorfodi rhent mewn adran tai cymdeithasol brysur
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50006285
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Gwasanaethau Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn cynnwys Safle Preswyl Sipsiwn Rover Way a Safle Preswyl Sipsiwn a Theithwyr Shirenewton, a’r nod yw darparu gwasanaeth llety o safon uchel sy’n addas ar gyfer anghenion y gymuned Sipsiwn a Theithwyr
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50250956
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau cyfathrebu gwych i ymuno â thîm y Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50236495
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaeth Tai a Chymunedau am swydd barhaol, lawn amser (37 awr yr wythnos) ar gyfer Swyddog Amserlennu Opti-Time gyda’r Gwasanaeth Cynnal a Chadw Ymatebol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50251868
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae’r swydd yn cynnwys gweithio â Thenantiaid y Cyngor i wneud y gorau o incwm, ymgeisio am grantiau a benthyciadau, a chyllidebu at y diben o ddiwallu atebolrwydd rhent.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:15/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50261163
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Ydych chi’n chwilio am her newydd lle cewch gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sy’n agored i niwed a sydd ag anghenion cymhleth? Ydych chi wedi ymrwymo i fynd i’r afael â chysgu ar y stryd?
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...