Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Tai
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50254867
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi dod i law i ymuno â Rhianta Caerdydd 0-16 a ariennir gan Teuluoedd yn Gyntaf ac sy’n rhan o Cymorth Cynnar Cyngor Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50240391
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£17,711 - £18,065
Disgrifiad byr:Menter gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg, â’r nod o wneud gwahaniaeth pendant i gyfleoedd bywyd plant dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghaerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50254868
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd Soulbury 3 - 8 gyda chyfle am hyd at 3 phwynt SAA
Cyflog:£40,146 - £49,175
Disgrifiad byr:Rydym am benodi seicolegydd addysg cymwysedig sydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal i reoli ac arwain gwasanaeth yn seiliedig yn y cartref i rieni plant/pobl ifanc 0-16 oed ledled Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50258328
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolion ymrwymedig i ymuno â’r Gwasanaeth Dewisiadau Tai i helpu cleientiaid sy’n wynebu digartrefedd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50234082
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171
Disgrifiad byr:Nod Cyngor Caerdydd yw darparu Gwasanaeth Rheoli Eiddo Gwag o’r radd flaenaf. Mae yna swydd wag ar gyfer Swyddog Cymorth Busnes yn yr Uned Rheoli Eiddo Gwag.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50157900
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm fydd yn gyfrifol am adennill dyledion, yn cynnwys gordaliadau budd-dal tai, ôl-ddyledion tenantiaid blaenorol; gwaith trwsio â ffi a thaliadau gwasanaethau. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofia
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50244931
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae gan y Gwasanaeth ddwy swydd Swyddog Rhestr Aros llawn amser ac un swydd Swyddog Rhestr Aros rhan amser ar hyn o bryd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser, Rhan Amser
Dyddiad cau:05/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50256318
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau unigolyn ymrwymedig gefnogi cleientiaid digartref sydd angen llety brys.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:28/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...