Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Yr Amgylchedd/Gwastraff/Ailgylchu
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: ST50010082
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Byddwch yn cefnogi mesurau effeithlonrwydd ynni ar gyfer y stoc tai gan gynnwys mentrau technoleg adnewyddadwy ac ardal seiliedig ar gynlluniau ôl-ffitio. Byddwch hefyd yn cefnogi’r broses o ddarparu Tystysgrifau Perfformiad Ynni sy’n ofynnol ar gyf
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:18/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50013191
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i Gynorthwy-ydd Adnoddau weithio yn yr adran adnoddau a thechnegol – Cymorth Busnes yn Ffordd Lamby.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:18/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50261095
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Uwch Oruchwylydd Casgliadau a Glanhau Gradd 7.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50010051
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Byddwch yn datblygu projectau a rhaglenni i gynyddu effeithlonrwydd ynni domestig, datrysiadau ynni adnewyddadwy a mentrau tai cynaliadwy. Byddwch hefyd yn rheoli’r broses o ddarparu Tystysgrifau Perfformiad Ynni a gofynion ynni eraill ar gyfer y st
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:18/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...