Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Ieuenctid a Chymunedau/Dysgu yn y Gymdogaeth
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: ED50241476
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:JNC 15
Cyflog:£13.45 yr awr
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd eisiau recriwtio Gweithio Cymorth Ieuenctid (Datgysylltiedig ac Allgymorth) rhan amser ag ymrwymiad gwirioneddol i gefnogi pobl ifanc yn ardaloedd Sblot, Tremorfa ac Adamsdown o Gaerdydd.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...