Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Ieuenctid a Chymunedau/Dysgu yn y Gymdogaeth
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: ED50241514
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:JNC 15
Cyflog:£13.45 yr awr
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd am recriwtio gweithiwr cymorth rhan amser sy’n ymrwymedig i gefnogi pobl ifanc yn ein Canolfannau Gweithgareddau Ieuecntid.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:27/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50241481
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:CTT 15
Cyflog:£13.45 yr awr
Disgrifiad byr:Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn chwilio am Weithiwr Cymorth Ieuenctid (Stryd/Ar Wahân) rhan amser sydd ag ymrwymiad gwirioneddol i gefnogi pobl ifanc yng nghymunedau Trelái a Chaerau.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:27/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...