Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: RS50006991
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:05/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: RS50152820
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: LS50246461
Adran:Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Fel Swyddog Cymorth Aelodau yn y Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau, byddwch yn ymwneud yn bennaf â rhoi cymorth gweinyddol i Aelodau Etholedig yn eu rolau fel arweinwyr cymunedol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:04/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50157900
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm fydd yn gyfrifol am adennill dyledion, yn cynnwys gordaliadau budd-dal tai, ôl-ddyledion tenantiaid blaenorol; gwaith trwsio â ffi a thaliadau gwasanaethau. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofia
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50242681
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £19,171 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig sy’n meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych i ymuno a thîm Hybiau’r Gorllewin (Hyb Ystum Taf).
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:26/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...