Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50006285
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Gwasanaethau Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn cynnwys Safle Preswyl Sipsiwn Rover Way a Safle Preswyl Sipsiwn a Theithwyr Shirenewton, a’r nod yw darparu gwasanaeth llety o safon uchel sy’n addas ar gyfer anghenion y gymuned Sipsiwn a Theithwyr
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: RS50006959
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i unigolyn brwdfrydig ymuno â’n tîm yn y rôl Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C), yn Nhŷ Wilcox, Rhodfa Dunleavy, Bae Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...