Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: TGCh
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: RS50260234
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r tîm Rhaglenni a Phontio TGCh sydd â’r dasg o gefnogi’r gwaith o brofi a sicrhau ansawdd Gwasanaethau Digidol newydd a phresennol at ddiben cyhoeddus ac yn fewnol yn y Cyngor.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...