Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Adnoddau/Hyfforddiant/Diogelwch
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: RS50253349
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876 pro rata
Disgrifiad byr:Mae swydd wag yn y Gwasanaethau Cefnogi Iechyd a Diogelwch ysgolion a weithredir gan Gyngor Caerdydd, ar gyfer Swyddog Iechyd a Diogelwch profiadol a deinamig, i ymuno â’r tîm.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:29/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...