Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Penseiri/Peirianwyr/Syrfewyr
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: RS50260219
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Rydyn ni’n chwilio am unigolyn proffesiynol a brwdfrydig i sicrhau bod technolegau strategol yn cael eu cyflawni a’u gweithredu’n effeithiol i gefnogi blaenoriaethau allweddol y Cyngor yn y maes Gwasanaethau 24/7.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:18/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...