Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Penseiri/Peirianwyr/Syrfewyr
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: ST50252388
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae'r Cyngor yn chwilio am weithiwr proffesiynol medrus a llawn cymhelliant i chwarae rhan yn y gwaith o gyflwyno rhaglen uchelgeisiol Teithio Llesol y Cyngor.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:06/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...