Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Arlwyaeth/Glanhau/Gofalu am Adeiladu
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: ED50162791
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae angen Cogydd Cynorthwyol yn Ysgol Gynradd Gabalfa, Colwill Road, Gabalfa, Caerdydd
CF14 2QQ.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:27/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50048113
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 2
Cyflog:£17,711 - £18,065 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae’r cyfle ar gael i weithio i Gyngor Caerdydd fel Cogydd Cynorthwyol mewn canolfan ddydd newydd ei hadnewyddu i bobl hŷn. Bydd y swydd wedi’I lleoli yng Nghanolfan Ddydd Grand Avenue yn Nhrelái, Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ET50114106
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi ym maes Datblygu Economaidd i Borthor/Cynorthwy-ydd Diogelwch weithio ym Marchnad Ganolog Caerdydd, Heol Eglwys Fair, Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:04/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50067826
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 1
Cyflog:£17,364
Disgrifiad byr:Mae swydd lawn-amser ar gael ar gyfer Gofalwr Sefydlog yn y Gwasanaethau Gofalwyr.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...