Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50157900
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm fydd yn gyfrifol am adennill dyledion, yn cynnwys gordaliadau budd-dal tai, ôl-ddyledion tenantiaid blaenorol; gwaith trwsio â ffi a thaliadau gwasanaethau. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofia
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...