Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Oedolion
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: LS50247146
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Mae angen Cyfreithiwr profiadol a chymwys i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i gyflawni ystod eang o waith iechyd a gofal cymdeithasol oedolion. Bydd y gwaith yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau Llys a bydd hefyd yn cynnwys eiriolaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50048117
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166 pro-rata
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am staff gofal i weithio yn y ganolfan ddydd sydd â diddordeb mewn, a phrofiad o weithio â phobl â demensia, yn cynnig gofal a chymorth personol yn ogystal â gweithio â defnyddwyr gwasanaeth.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:02/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50259840
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 17-25 oed i'w helpu i ddod o hyd i gyfeiriad bywyd a magu hyder.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:05/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50003997
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am weithiwr cymdeithasol cofrestredig i ymuno ag un o’n timau Iechyd Meddwl Cymunedol amlddisgyblaethol yng Nghaerdydd yn y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn Hamadryad yn Butetown, Caerdydd. Swydd barhaol 37 awr yr wythnos yw hon.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:09/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50004037
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876 pro-rata
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am weithiwr cymdeithasol Gradd 8 profiadol, sy’n meddu ar brofiad o waith cymdeithasol fforensig os yn bosib, ond yn hanfodol sydd â phrofiad o weithio yn y maes iechyd meddwl.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:28/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50005396
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth ystyrlon ym mywyd pobl ag anableddau dysgu?
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:29/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...