Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Oedolion
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50003522
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi yn y Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau ar gyfer Swyddog Cynllunio Busnes a Sicrhau Ansawdd gyda’r Tîm Perfformiad a Chynllunio Gwasanaethau Cymdeithasol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50240907
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae’r Tîm Anableddau Dysgu eisiau recriwtio unigolyn deinamig, llawn cymhelliant i’r swydd Cynllunydd Cymorth.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:15/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50261145
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Tîm Anableddau Dysgu yn ceisio recriwtio unigolyn deinamig a llawn cymhelliant i fod yn Gynllunydd Cymorth Trosglwyddiadau Rhanbarthol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:15/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50261144
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae’r Tîm Anableddau Dysgu yn ceisio recriwtio unigolyn deinamig a llawn cymhelliant i fod yn Gynllunydd Cymorth Trosglwyddiadau.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:15/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50243658
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£28,785 - £32,878 + AMHP Payment of £1800 pro-rata if applicable
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i weithiwr cymdeithasol cymwys, profiadol ac ymroddedig yn Nhimau Iechyd Meddwl Cymunedol Pobl Hŷn Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:17/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: HS50003981
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876 + AMHP payment (pro rata)
Disgrifiad byr:Rydym yn recriwtio Gweithiwr Cymdeithasol cofrestredig i ymuno â Thîm Iechyd Meddwl Cymunedol Gorllewin Caerdydd yng Nghanolfan Pentywyn.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...