Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CH50209301
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngwasanaeth y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd. Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymdeithasol brwdfrydig a phrofiadol i ymuno â’r tîm amlddisgyblaeth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:04/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50231352
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi i Weithiwr Cymdeithasol cymwys ymuno â’r Tîm Perthnasau yn y Gwasanaethau Targedig.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50003584
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i Weithwyr Cymdeithasol profiadol yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:12/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50246609
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol profiadol i ymuno â’n gwasanaethau plant, pobl ifanc ac oedolion ifanc ac anableddau. Mae’n wasanaeth sy’n tyfu. Bydd y swydd hon yn cael ei lleoli yn Iechyd ac Anabledd Plant (CHAD), Gwasanaethau Plant Caerd
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:29/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50003627
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous ar gael yng Nghyngor Caerdydd, gyda Thîm Plant 0-14+ oed sy’n Derbyn Gofal y Gwasanaethau Plant ac rydym yn chwilio am Weithiwr Cymdeithasol Gradd 7.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:29/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50003399
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol profiadol i ymuno â’n gwasanaethau plant, pobl ifanc ac oedolion ifanc ac anableddau. Mae’n wasanaeth sy’n tyfu. Bydd y swydd hon yn cael ei lleoli yn Iechyd ac Anabledd Plant (CHAD), Gwasanaethau Plant Caerd
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:29/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50003530
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Mae gan y Tîm Troseddau Ieuenctid gyfle cyffrous i weithiwr cymdeithasol neu swyddog prawf brwdfrydig a phrofiadol ymuno â'r gwasanaeth. Cynigir y swydd yn barhaol a bydd deiliad y swydd yn rhan o’r Tîm Rheoli Achosion Llys.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:05/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50234122
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Ydych chi’n chwilio am her newydd? Gall yr Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH) - y drws ffrynt i Wasanaethau Plant Caerdydd - fod ar agor i chi! Mae tîm MASH y Gwasanaethau Plant, sy’n dîm prysur, mewn swyddfa, nad yw’n gyfrifol am achosion penodol on
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50023282
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol profiadol i ymuno â’n gwasanaethau plant, pobl ifanc ac oedolion ifanc ac anableddau. Mae’n wasanaeth sy’n tyfu. Bydd y swydd hon yn rhan o Iechyd ac Anabledd Plant (CHAD), Gwasanaethau Plant Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:29/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50253779
Adran:People and Communities
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Ydych chi’n chwilio am her newydd? Gallai’r Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH), sef drws ffrynt Gwasanaethau Plant Caerdydd, fod yn addas i chi!
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:28/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50106020
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn dynamig a chreadigol yn ein tîm diogelu ac adolygu.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:28/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50243610
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â Chaerdydd, sydd yn rheolaidd wedi cymeradwyo Strategaeth Gwasanaethau Plant: Darparu Deilliannau Rhagorol i Blant a bydd y Swydd hon fel Rheolwr Projectau Gwella yn chwarae rhan hanfodol wrth ei gweithredu.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:06/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50260761
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi, trwy fuddsoddi ychwanegol gan Lywodraeth Cymru trwy’r Gronfa Gofal Integredig i fod yn rhan o ddylunio a darparu gwasanaethau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ar draws y rhanbarth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:06/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50003574
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Mae cyfle yng Nghyngor Caerdydd i Reolwr Tîm yn y Gwasanaethau Plant, Derbyn ac Asesu.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:09/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50003672
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Nghyngor Caerdydd - rydym yn recriwtio ar gyfer Rheolwr Tîm, wedi’i seilio yn adran Gwasanaethau Plant, Gwasanaethau Targedig.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:27/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50260828
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae gan Gartref Plant Crosslands gyfle cyffrous i ddau Swyddog Gofal Plant Preswyl llawn amser parhaol ymuno â’n tîm ymroddedig a phrofiadol sy’n gweithio gyda 6 person ifanc 11 -17 oed.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:27/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50260135
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae nifer o gyfleoedd cyffrous wedi dod ar gael yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/08/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...