Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Canlyniadau'r Chwiliad

Chwilioch am...

  • Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant
  • Pob Cyflog

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50003522
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi yn y Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau ar gyfer Swyddog Cynllunio Busnes a Sicrhau Ansawdd gyda’r Tîm Perfformiad a Chynllunio Gwasanaethau Cymdeithasol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50253939
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn cynnig addysg a gofal plant a ariennir i rieni cymwys sy’n gweithio y mae ganddynt blant 3-4 oed. Mae’r Cynnig wedi bod ar waith yng Nghaerdydd ers yr hydref diwethaf, ac mae dros ddwy fil o blant yn manteisio arno ar
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50259954
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd RhG2
Cyflog:£46,552 - £56,233
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddod yn Rheolwr Gweithredol (lleol) yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:18/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50253640
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Disgrifiad byr:Mae cyfle wedi codi i fwy nag un Uwch Weithiwr Cymdeithasol (Gradd 8) yn y Gwasanaeth Plant sy’n Derbyn Gofal yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:16/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...