Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Pob Swydd

Didoli yn ôl

Nifer o swyddi ar bob tudalen

Cyfeirnod Swydd: CS50254008
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn ymroddedig sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i gynorthwyo gyda chefnogi swyddogion hybiau ar draws yr holl hybiau allgymorth.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:25/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ET50003284
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Byddwch yn uwch aelod o'r grŵp dylunio Mecanyddol / Trydanol o fewn Dylunio a Datblygu Prosiectau o dan y Gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:25/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ET50003272
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am Bensaer â chymwysterau priodol (Siartredig neu gymhwyster cyfatebol) i weithio yn y Grŵp Pensaernïol yn adran Projectau, Dylunio a Datblygu (PDD) yn y gwasanaeth Datblygu Economaidd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:25/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50253779
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Fel Gweithiwr yn y Tîm MASH, byddwch yn gyfrifol am arolygu gwaith achos aelodau’r tîm ar radd is a chynorthwyo i ddatblygu arfer a gweithio ar brojectau arbennig gydag amryw weithwyr proffesiynol gan gynnwys.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50259893
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd RhG2
Cyflog:£46,552 – £56,233
Disgrifiad byr:Fel Rheolwr Gweithredol ar gyfer Comisiynu, byddwch mewn rôl arweiniol bwysig yn gweithio ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50259952
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd RhG2
Cyflog:£46,552 – £56,233
Disgrifiad byr:Fel Rheolwr Gweithredol ar gyfer Systemau a Thrawsnewid Busnes, byddwch mewn rôl arweiniol bwysig yn gweithio ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:02/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50243610
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â Chaerdydd, sydd yn rheolaidd wedi cymeradwyo Strategaeth Gwasanaethau Plant: Darparu Deilliannau Rhagorol i Blant a bydd y Swydd hon fel Rheolwr Projectau Gwella yn chwarae rhan hanfodol wrth ei gweithredu.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:20/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ED50257437
Adran:Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Disgrifiad byr:Mae’r gyfarwyddiaeth Addysg yn chwilio am swyddog hynod effeithiol, sy’n ddyfeisgar ac yn broffesiynol i arwain a rheoli ‘Addewid Caerdydd’ y Cyngor i bobl ifanc.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:03/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50023970
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171 pro rata
Disgrifiad byr:Mae Swyddogion Croesi Ysgol yn aelodau gwerthfawr o’r gymuned sy’n helpu oedolion a phlant i groesi’r ffordd yn ddiogel.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:27/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50023969
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171 pro rata
Disgrifiad byr:Mae Swyddogion Croesi Ysgol yn aelodau gwerthfawr o’r gymuned sy’n helpu oedolion a phlant i groesi’r ffordd yn ddiogel.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:27/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50023972
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171 pro rata
Disgrifiad byr:Mae Swyddogion Croesi Ysgol yn aelodau gwerthfawr o’r gymuned sy’n helpu oedolion a phlant i groesi’r ffordd yn ddiogel.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:27/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50248841
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaeth Tai a Chymunedau ar gyfer Swyddog Cyswllt o fewn y Gwasanaethau Byw'n Annibynnol.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:20/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50260829
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae gan Gartref Plant Crosslands gyfle cyffrous i ddau Swyddog Gofal Plant Preswyl llawn amser/rhan amser parhaol ymuno â’n tîm ymroddedig a phrofiadol sy’n gweithio gyda 6 person ifanc 11 -17 oed.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser, Rhan Amser
Dyddiad cau:26/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CH50261003
Adran:Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi dod ar gael o fewn Gwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd. Rydym am recriwtio Swyddog Gofal Plant Preswyl rhan-amser ar gyfer Tŷ Storrie, sy'n gyfleuster seibiant byr sydd â chyfleusterau arbenigol i bobl ifanc a'u teuluoedd.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:20/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ST50251332
Adran:Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166 pro-rata
Disgrifiad byr:Mae Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd yn chwilio am unigolyn deinamig i ymuno â Thîm Gwasanaethau Cymdogaeth y Cyngor, yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysbyty Athrofaol Cymru i fynd i’r afael ag ysmygu a thaflu sbwriel.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:02/10/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50255990
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166 pro rata
Disgrifiad byr:An exciting opportunity has arisen for a committed individual with excellent customer service skills to join our team at Central Library Hub.
Patrwm Gweithio:Rhan Amser
Dyddiad cau:20/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50255989
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Disgrifiad byr:Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn ymroddgar â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog ymuno â’n tîm yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:20/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: RS50250213
Adran:Adnoddau
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Disgrifiad byr:Mae'r swydd hon yn darparu rheolaeth project, dadansoddiad busnes a chymorth technegol TG ar gyfer cyflwyno'r system SharePoint ar draws y sefydliad cyfan.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:26/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: ET50226259
Adran:Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Disgrifiad byr:Rydym yn chwilio am Syrfëwr Project â chymwysterau priodol i weithio yn y Grŵp Pensaernïol yn adran Projectau, Dylunio a Datblygu (PDD) o fewn y gwasanaeth Datblygu Economaidd.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:25/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion
Cyfeirnod Swydd: CS50203998
Adran:Housing & Communities
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Disgrifiad byr:Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynnal asesiadau cymhleth o angen a chytuno ar ganlyniadau gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Patrwm Gweithio:Llawn Amser
Dyddiad cau:30/09/2019
Ymgeisiwch Nawr | Mwy o fanylion

Chwilio...