Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Gyngor Caerdydd

Business Resource and Projects Manager
ET50253602
Categori Swydd: Y Celfyddydau/Digwyddiadau/Twristiaeth/Diwylliant
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Dyddiad Cau:16/10/2019

Dim ond cyflogeion Cyngor Caerdydd, gan gynnwys Caerdydd ar Waith a Gweithwyr Asiantaeth sy'n gwneud gwaith i'r Cyngor ar hyn o bryd, all wneud cais am y swydd hon.

Dyma gyfle i ymuno â’r tîm sydd newydd ei ffurfio yn Neuadd Dewi Sant a’r Theatr Newydd. 

Rydym yn chwilio am rywun â phrofiad sylweddol o weithio yn y maes gweinyddu a chyllid, yn ddelfrydol mewn lleoliad adloniant byw.  Bydd deiliad y swydd yn arwain tîm o chwech ac yn gyfrifol am bob mater ariannol (e.e. setliadau’r sioe, ffurflenni PRS, ffurflenni diddanwyr tramor i CThEM), adrodd ariannol a swyddogaethau gweinyddol ar draws y ddau leoliad. 

Bydd angen gwybodaeth arbenigol am gyllid, y broses archwilio, caffael/comisiynu a chynllunio cyllideb ynghyd â dealltwriaeth o weithrediadau masnachol a’r gallu i lunio adroddiadau.

Mae’r wythnos waith 37 awr yn cynnwys gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau a gwyliau banc o bryd i’w gilydd.

Mae’r swydd wag hon yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...